Forskning

GIAB ønsker å være en vesentlig aktør i omstillingen til sirkulær økonomi. Da er det også viktig at vi tar del i det forsknings- og utviklingsarbeidet som foregår, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Et av de viktigste prosjektene GIAB deltar i, er et forskningsprogram som heter REES, som du kan lese om nedenfor.

REES

GIAB deltar i et forskningsprogram som heter REES (Resource Efficient and Effective Solution based on circular economy thinking). Prosjektet blir finansiert av MISTRA og startet 1. august 2015.

Formålet med initiativet er ved hjelp av kunnskap og nyskapende ideer å fremme utviklingen av en sirkulær økonomi, det vil si et samfunn basert på lukkede materialsykluser.

Konsortiet består av Lunds universitet, Linköpings universitet og Chalmers Tekniska Högskola samt en del bedrifter. I tillegg til GIAB deltar blant annet også Volvo Group, Stena Recycling AB og HTC Sweden.

 

IIIEE – LUNDS UNIVERSITET

Vi har et nært samarbeid med Lunds universitet og det internasjonale miljøinstituttet. GIAB har en unik forretningsidé og en forretningsmodell som fullt ut bygger på sirkulær økonomi, og det er et emne som er interessant å studere. Studentene har ved en rekke anledninger gjort prosjektarbeid ved GIAB, blant annet livssyklusanalyser på de sirkulære produktene. En gang i året kommer det også studenter på besøk fra University of Virginia og gjør prosjektarbeid ved GIAB.