Om oss

GIAB er et nyskapende vekstselskap som implementerer prosesser og forretningsmodeller i organisasjoner basert på sirkulær økonomi. GIAB er eksperter på sirkulær økonomi, gjenbruk av produkter og returlogistikk. De siste tre årene har GIAB utviklet seg til et av Nordens beste eksempel på hvordan teorien om sirkulær økonomi kan settes ut i livet. Der andre ser avfall og kostnader ser vi verdifulle ressurser med stort forretningspotensial. Vi retter oss hovedsakelig mot bedrifter og organisasjoner som mangler kapasitet og evne til å behandle «avfallet» sitt som en verdifull ressurs, og som derfor må behandle disse ressursene som en kostnad.

GIAB har utviklet fire forretningsområder: GIAB Consulting & Invest, sirkulær behandling av gjenstander, IT-sirkelen™ og Mobilsirkelen™. Alle er bygd opp omkring prinsippene for sirkulær økonomi. Du kan lese mer om forretningsområdene våre under hovedmenyen.

Selskapet ble grunnlagt av Christian Jansson og Patrik Zalewski i 2010. Det hele startet som et skrivebordsprosjekt med navnet Godsinlösen, som nå har vokst til et selskap med vel 50 ansatte. I forbindelse med at vi utvider utenlands arbeider vi nå under navnet GIAB, Godsinlösen Nordic AB. Hele anlegget med hovedkontor ligger i Staffanstorp i Sverige. Staffanstorp er base for bærekraftkonsulentene og ledelsen, salget via butikken Returhuset, teknikerne og hele kundeavdelingen.

Forretningsidé

GIABs forretningsidé er å forvandle det som blir regnet som avfall, til en økonomisk verdifull ressurs. Sirkulær økonomi i praksis!

Ved å innføre rutiner og forretningsmodeller i organisasjoner basert på sirkulær økonomi bidrar vi til omstillingen til sirkulær økonomi.

Visjon

GIAB skal være et forbilde i næringslivet ved å forene økonomisk lønnsomhet og bærekraft.

GIAB skal være en internasjonalt anerkjent katalysator for ressurseffektiv forretningsutvikling og en vesentlig aktør i omstillingen til sirkulær økonomi.