Om GIAB

GIAB er et nyskapende vekstselskap som implementerer prosesser og forretningsmodeller i organisasjoner basert på sirkulær økonomi. GIAB er eksperter på sirkulær økonomi, gjenbruk av produkter og returlogistikk. De siste tre årene har GIAB utviklet seg til et av Sveriges \\\forslag norsk: Nordens eller Norges?\\\ beste eksempel på hvordan teorien om sirkulær økonomi kan settes ut i livet. Der andre ser avfall og kostnader ser vi verdifulle ressurser med stort forretningspotensial. Vi retter oss hovedsakelig mot bedrifter og organisasjoner som mangler kapasitet og evne til å behandle «avfallet» sitt som en verdifull ressurs, og som derfor må behandle disse ressursene som en kostnad.

GIAB har utviklet fire forretningsområder: GIAB Consulting & Invest, sirkulær behandling av gjenstander, IT-sirkelen™ og Mobilsirkelen™. Alle er bygd opp omkring prinsippene for sirkulær økonomi. Du kan lese mer om forretningsområdene våre under hovedmenyen.

Selskapet ble grunnlagt av Christian Jansson og Patrik Zalewski i 2010. Det hele startet som et skrivebordsprosjekt med navnet Godsinlösen, som nå har vokst til et selskap med vel 50 ansatte. I forbindelse med at vi utvider utenlands arbeider vi nå under navnet GIAB, Godsinlösen Nordic AB. Hele anlegget med hovedkontor ligger i Staffanstorp i Sverige. Staffanstorp er base for bærekraftkonsulentene og ledelsen, salget via butikken Returhuset, teknikerne og hele kundeavdelingen.

 

 

Forretningsidé

GIABs forretningsidé er å forvandle det som blir regnet som avfall, til en økonomisk verdifull ressurs. Sirkulær økonomi i praksis!

Ved å innføre rutiner og forretningsmodeller i organisasjoner basert på sirkulær økonomi bidrar vi til omstillingen til sirkulær økonomi.

Visjon

GIAB skal være et forbilde i næringslivet ved å forene økonomisk lønnsomhet og bærekraft.

GIAB skal være en internasjonalt anerkjent katalysator for ressurseffektiv forretningsutvikling og en vesentlig aktør i omstillingen til sirkulær økonomi.