Organisasjon og ledelse

LEDERGRUPPEN

Christian Jansson, administrerende direktør

christian.jansson@godsinlosen.se

Patrik Zalewski, viseadministrerende direktør

patrik.zalewski@godsinlosen.se

Matilda Jarbin, sjef for bærekraft

matilda.jarbin@godsinlosen.se

Jens Thulin, rådgiver sirkulær forretningsutvikling

jens.thulin@godsinlosen.se

Henrik Fors-Ellnér, økonomisjef

Christian Andersson, produksjonssjef

christian.andersson@godsinlosen.se

Christian Åkerman, driftssjef

christian.akerman@godsinlosen.se

 

STYRE

Christian Jansson

Patrik Zalewski

Göran Torehall

Kenneth Andrén

Susanne Ydstedt