Sirkulær behandling av gjenstander

For oss har avfall verdi

GIABs forretningsidé er å forvandle det som blir regnet som avfall, til en økonomisk verdifull ressurs. Dette er sirkulær økonomi i praksis, og vi har gode samarbeid med blant annet forsikringsbransjen, logistikk- og transportbransjen og netthandelen.

Sirkulær behandling av gjenstandene vil si at skadde eller tiloversblitte gjenstander får forlenget levetid ved hjelp av rekondisjonering, reparasjon og videresalg. GIAB gjenbruker og «oppsirkulerer» produkter som ellers ville bli levert til materialgjenvinning eller forbrenning. Ved å dele gevinsten med kundene maksimaliserer vi restverdien på produktene, og det blir lønnsomme forretninger for både oss, kundene våre og sluttforbrukerne.

Produkter som ikke lar seg reparere, eventuelt selge som ødelagte enheter som andre aktører kan bruke i reparasjoner, kan GIAB ta ansvar for slik at de kan gjenvinnes på en miljømessig god og korrekt måte.

Vi arbeider med følgende bransjer:

·    forsikringsbransjen

Les mer under «Sirkulært skadeoppgjør».

·    logistikk og transport

·    netthandelen

Logistikk og transport

GIAB arbeider med flere av de største svenske logistikkselskapene. Vi gjenbruker produkter som er blitt skadet under transport eller på terminalene. Som regel er dette produkter som har estetiske skader, men fortsatt fungerer som de skal. Det kan også være produkter som havner på terminalene uten kjent mottaker. Siden forretningsmodellen vår bygger på en deling av fortjenesten, maksimaliserer vi avkastningen på produkter som ellers ville ha blitt behandlet som avfall.

Mengden produkter har økt gjennom netthandelen, og det har ført til nye utfordringer for logistikkbedriftene. En slik utfordring er behovet for å utvikle B2C-kapasitet. Det er mer tidkrevende enn å jobbe med B2B, som er det logistikkbedriftene tradisjonelt har gjort. Logistikkbedriftene må nå også håndtere skadde varer fra returer og reklamasjoner, noe som fører med seg uakseptable utgifter i form av tid og kostnader.

 

Netthandelen

Handel via internett har eksplodert den siste tiden, og returer og reklamasjoner er et stort problem for nettbutikkene. Med nettbutikkenes generøse, kostnadsfrie retur- og reklamasjonsordning øker også belastningen på transporten, og bidrar til en enorm sløsing av ressurser. GIAB håndterer returer og reklamasjoner på samme måte som skadde varer fra forsikringsselskapene. I stedet for gjenvinning kan GIAB sørge for gjenbruk av produktene og minske produktstrømmen og sløsingen av ressurser. Siden forretningsmodellen vår bygger på en deling av fortjenesten, maksimaliserer vi avkastningen på produkter som ellers ville ha blitt behandlet som avfall.