Consulting & Invest

PEOPLE, PLANET & PROFIT

«Å samle skreddersydde løsninger som kunden ikke er klar over at bedriften trenger»

I en verden med begrensede ressurser og sløsing av ressursene trengs det kompetanse. Med vår erfaring og dyktige konsulenter kan vi tilby kundene spisskompetanse på områdene sirkulær forretningsutvikling, bærekraftige investeringer, bærekraftig produktutvikling/design, bærekraftig varemerkebygging, bærekraftrapportering samt optimalisering og effektivisering av energi og logistikk.

GIAB er eksperter på sirkulær økonomi og har lang både teoretisk og praktisk erfaring. Konsulentene våre kan bidra med teoretisk kunnskap om sirkulær økonomi og bærekraft og levere praktiske løsninger som er tilpasset organisasjonen. Ved å innføre sirkulær økonomi kan dere kutte kostnader og forbedre fortjenesten samtidig som dere reduserer den negative miljøpåvirkningen. Men vet dere hva bedriften bør legge vekt på for å få best mulig virkning? Vi kan hjelpe!

Vi kan gi råd på følgende områder:

·    digitalisering og effektivisering i forsikringsbransjen

·    bærekraftige investeringer

·    foredrag og opplæring

·    sirkulær økonomi i teori og praksis

·    bærekraftrapportering og kommunikasjon

Sirkulær forretningsutvikling

GIAB hjelper bedrifter og organisasjoner å avdekke områder i driften der man kan utvikle nye forretningsmuligheter ved hjelp av en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Der andre ser avfall og kostnader ser GIAB verdifulle ressurser med stort forretningspotensial. Med de innovative tjenestene våre kan dere innføre sirkulær økonomi og få en tydelig plan for hvordan måltallene kan oppnås. Våre sirkulære tjenester hjelper bedriften med å redusere miljøpåvirkningen samtidig som dere sparer tid og penger!

Ønsker dere hjelp med å utvikle sirkulære forretningsmodeller og -prosesser i organisasjonen?

Kontakt Jens Thulin, rådgiver sirkulær forretningsutvikling, jens.thulin@godsinlosen.se

Vi er spesialister på skadebehandling

GIAB er rettet mot både private selskap og offentlig sektor, men det viktigste kundesegmentet er forsikringsbransjen. GIAB støtter forsikringsselskapene i ulike skadeprosesser – innen både eiendom og motor. Vi arbeider med å effektivisere, forenkle og veilede selskap og forsikringstakere i ulike skadeprosesser, med vekt på bærekraft og miljø. Ved hjelp av sirkulære skadeoppgjør har GIAB bidratt til å digitalisere og modernisere den svenske forsikringsbransjen.

«GIAB har hjulpet oss med å effektivisere prosessene våre, noe som har bidratt til lavere kostnader, men også styrket og konkretisert bærekraftarbeidet. GIABs konsulenter har kunnskap om sirkulær økonomi i både teori og praksis, og det har vært svært verdifullt for oss.»

Vil du vite mer om hva vi kan tilby forsikringsbransjen?

Kontakt Christian Åkerman, driftssjef, christian.akerman@godsinlosen.se