Garantivilkår

Garanti

Fra den dagen kunden henter ut erstatningsenheten eller den reparerte enheten fra utleveringsstedet, begynner en garantiperiode å løpe. Avhengig av leverandør vil garantiperioden for erstatningsenheter være henholdsvis tolv (12) eller tre (3) måneder. For reparerte enheter gjelder en garantiperiode på tre (3) måneder på reparerte deler. Garantiperioden er spesifisert på den garantiseddelen som følger med erstatningsenheter og reparerte enheter ved utsendelsen.

Dekning

Garantien gjelder bare hos Godsinlösen. Garantien innebærer at Godsinlösen tar ansvar for forringelser som, med unntak av begrensningene nedenfor, oppstår innen henholdsvis tolv (12) eller tre (3) måneder fra kunden har hentet erstatningsenheten eller den reparerte enheten.

Garantien omfatter ikke blant annet følgende:

(a) Forbruksdeler, som batterier eller beskyttende belegg som er laget slik at de mister effekt over tid – med mindre det har oppstått feil på grunn av defekter i materiale eller utførelse

(b) Kosmetiske skader, herunder, men ikke begrenset til riper, bulker og plastskader i overganger
(c) Skader som skyldes bruk sammen med et annet produkt som ikke blir anbefalt

(d) Skader som skyldes uhell, misbruk, feil bruk, kontakt med væske, ild, naturkatastrofe eller andre ytre årsaker
(e) Feil som skyldes normal slitasje eller enhetens naturlige aldring

(f) Erstatningsenheter der serienummeret er fjernet eller deformert
(g) Skader som har oppstått under service (herunder oppgradering og utbygging) som er utført av noen som ikke er representant for produsenten

(h) Skader som skyldes bruk av erstatningsenheten på en måte som ikke er beskrevet i publiserte retningslinjer for erstatningsenheten
(i) Erstatningsenheter som er modifisert med det som formål å endre funksjonalitet eller kapasitet, uten skriftlig tillatelse fra produsenten

Transport ved bruk av garantien

Kunden har ansvar for at erstatningsenheten eller den reparerte enheten ikke blir skadet under transporten til Godsinlösen i garantisaker. Det er derfor viktig at kunden pakker enheten godt når den skal sendes til Godsinlösen.

Leveringsvilkår ved garantisaker

Etter at det er slått fast at feilen på erstatningsenheten eller den reparerte enheten er dekket av garantien, skal Godsinlösen sende ny erstatningsenhet til kunden i løpet av fem (5) arbeidsdager.