Bærekraft

Forretningsidé bygd på sirkulær økonomi

Bærekraft og ressurseffektivitet er selve kjernen i GIAB sin forretningsvirksomhet, og det skinner igjennom i alt vi gjør. Det er en naturlig del av vårt daglige arbeid. Vi integrerer bærekraftspørsmålene i virksomheten slik at vi kan treffe beslutninger i slike saker på et forretningsmessig grunnlag. Fremgangen måles i økonomiske termer, men også i mengden karbondioksid som blir spart.

Tjenestene støtter ikke bare vårt eget bærekraftarbeid, det bidrar også til kundene sitt. Det bærekraftarbeidet vi tilbyr kundene, blir omtalt som et av Sveriges beste! Hver måned blir det levert en bærekraftrapport til kundene med statistikk og informasjon om gjenbrukte produkter samt hvor mye karbondioksid og avfall som er spart. For hver mobiltelefon som blir gjenbrukt, blir karbondioksidutslippene redusert med cirka 52 kilo og avfallsmengden minsket med 86 kilo!  For hver datamaskin som gjenbrukes, blir karbondioksidutslippene redusert med cirka 69 kilo og avfallsmengden med 1200 kilo!

GIABs forretningsidé er å forvandle det som blir regnet som avfall, til en økonomisk verdifull ressurs. Ved at GIAB forlenger levetiden til produktene bidrar vi til å bekjempe dagens bruk-og-kast-mentalitet.

Av alle gjenstandene som blir levert til GIAB, blir cirka 92 prosent brukt om igjen!

 

Vi har siden 2015 vært sertifisert i samsvar med ISO 9001 og 14001.

Les retningslinjene for kvalitet og miljø her.

 

Har du spørsmål eller vil vite mer om arbeidet med bærekraft? Kontakt vår sjef for bærekraft Matilda Jarbin, matilda.jarbin@godsinlosen.se