Om GIAB

Vi er spesialister på skadebehandling!

Sammen med forsikringsselskapet ditt har vi utviklet det vi kaller for ett «sirkulært skadeoppgjør». Vi samler inn skadet gods fra forsikringsselskapene, verifiserer skadene og sørger så for at produktene brukes om igjen. Dette gjør vi ved hjelp av rekondisjonering reparasjon og videresalg. Ved bruk av sirkulære skadeoppgjør kan GIAB effektivisere, forenkle og veilede både forsikringsselskap og forsikringstakere i diverse skadeprosesser, med vekt og fokus på bærekraft og miljø.

Tjenestene omfatter konkret bærekraftig arbeid for kundene våre, samtidig som at de sparer tid og penger. Rådgivning er en viktig del av GIAB sine tjenester, da vi hjelper bedriftene vi samarbeider med å effektivisere prosesser å innføre sirkulær økonomi.

GIAB sin forretningsidé går ut på å forvandle det som regnes som avfall, til en økonomisk verdifull ressurs. Dette i tråd med prinsippene i det vi kaller for en sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi vil si at vi bygger produksjonsprosesser som får kretsløp der det ikke finnes avfall, slik som i naturen. Du kan lese mer om sirkulær økonomi under «Bærekraft».

Tilførselen av produkter kommer hovedsakelig fra forsikringsbransjen, men også fra logistikkbransjen og netthandel.

GIAB arbeider i nærheten av Lunds universitet i Sverige og deltar i flere forskjellige forskningsprogrammer. For å nevne noen: Mistra REES, Re:Source og IVLs program for sirkulære forretningsmodeller for mobiltelefoner.

GIABs hovedkontor ligger i Staffanstorp i Sverige. Her finner vi basen for våre konsulenter, ledelsen, salget via butikken Returhuset, teknikere og reparatører på verkstedet samt vår kundeserviceavdeling.