IT-sirkelen™

Noen forsikringsselskap bruker GIABs tjeneste IT-sirkelen™. Den går ut på at du som forsikringstaker sender inn PC-en til GIAB, som reparerer den. I stedet for kontanterstatning får du tilbake den reparerte datamaskinen. Denne prosessen er mer kostnadseffektiv, gir bedre service og er mye mer miljøvennlig enn om man bare skulle kaste PC-en.

GIAB samler inn produkter fra hele landet hver eneste dag. Når en PC ankommer GIAB, blir den registrert med et entydig ID-nummer i IT-systemet vårt og sendt til verkstedet, der den umiddelbart blir rengjort og reparert. I løpet av ti dager vil du få tilbake PC-en med tre måneders garanti!

Sertifisert sletting av data

Vi tar vare på sikkerheten. Alle elektronikkprodukter som kan inneholde data, blir slettet ved hjelp av sertifiserte dataslettingsprogrammer. Eventuelle harddisker eller minner som ikke kan slettes, vil bli destruert med en teknikk som gjør det umulig å gjenskape informasjonen. Enten produktet ditt skal til reparasjon eller gjenvinning, vil GIAB slette alle data i samtlige produkter som vi håndterer.

 

GIAB er ekspert på væskeskader

Tidligere var det få muligheter til å få reparert en PC med væskeskader. Både forsikringsselskapene og kundene er vant til at en væskeskadet PC bare må kasseres, og at du som forsikringstaker får erstatning i form av kontanter for å kjøpe ny PC. Slik er det ikke lenger. GIAB har nødvendig utstyr og kompetanse til å rengjøre og reparere maskinen. Medarbeiderne våre har lang erfaring med behandling av væskeskader, og vi har også det utstyret som skal til for å kunne rengjøre alle kroker og kriker i maskinen.